II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Zamówienia publikacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość nieodpłatnego zamówienia w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie następujących publikacji:

  1. „II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2025. Rytro, 31 maja – 3 czerwca 2021 roku. Materiały konferencyjne”, Kraków 2021, ISBN: 978-83-60768-52-5
  2. „Foresight technologiczny polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku”, Kraków 2021 ISBN: 978-83-60768-51-8

Jeden zamawiający może otrzymać maksymalnie dwa egzemplarze każdej publikacji. Zamówienia należy kierować na adres: dialogpv@gmail.com

Publikacje te udostępnione zostaną także do bezpłatnego pobrania w wersji elektronicznej w zakładce „Do pobrania”.

Komitet Organizacyjny II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

Zespół Redakcyjny „Foresightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku”