Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Zakończenie realizacji Projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 17 listopada 2018 roku zakończona została realizacja Projektu Organizacja Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” oraz opracowanie Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej. Projekt ten został sfinansowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” w latach 2017-2018.

Wszystkim osobom, jednostkom naukowym oraz przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację oraz udział w Projekcie składamy serdecznie podziękowania.

Jednocześnie informujemy, że została zakończona dystrybucja „Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej” w wersji tradycyjnej-drukowanej. W zakładce „Do pobrania” cały czas dostępna jest wersja elektroniczna tego wydawnictwa.

Jednocześnie informujemy, że zamknięty został adres kontaktowy poczty elektronicznej dedykowany realizacji Projektu –  dialogpv@gmail.com. Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować na adres office@imim.pl.

Zespół Realizujący Projekt