Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Rozpoczęcie rejestracji uczestników Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu z dniem 10 stycznia 2018 roku rejestracji zgłoszeń uczestników Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeprowadzenia procesu rejestracji w zakładce „Formularz Rejestracji” w terminie najpóźniej do dnia 10 lutego 2018 roku (Uwaga! Dysonujemy następującymi limitami miejsc dla poszczególnych kategorii uczestników: pracownicy naukowi – 50, przedsiębiorcy – 50, doktoranci – 20, decyduje kolejność zgłoszeń!)

Uprzejmie informujemy, że zarejestrowani uczestnicy Konferencji z jednostek naukowych (pracownicy naukowi i doktoranci) zobowiązani są w terminie do końca lutego 2018 roku do przesłania abstraktów swoich wystąpień i wypełnionych kart informacyjnych o macierzystych jednostkach naukowych.

W tym samym terminie zarejestrowani uczestnicy Konferencji – przedsiębiorcy – zobowiązani są do przesłania wypełnionych kart informacyjnych o przedsiębiorstwach, które delegują ich do udziału w Konferencji.

Wzory kart dostępne są w zakładce „Ewaluacja”.

Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia dotyczące procesu rekrutacji zostały zamieszczone w zakładce FAQ.

Komitet Naukowy
Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”