II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Rozpoczęcie rejestracji uczestników II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

Uprzejmie informujemy, że Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie rozpoczyna z dniem 30 lipca 2020 roku rejestrację zgłoszeń uczestników II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przeprowadzenia procesu rejestracji w zakładce „Formularz Rejestracji” w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku (Uwaga! Dysonujemy następującymi limitami miejsc dla poszczególnych kategorii uczestników: pracownicy naukowi – 50, przedsiębiorcy – 50, doktoranci – 20, w przypadku wypełnienia listy zgłoszeń w ramach ww. limitów zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia kolejnych zgłoszeń na liście rezerwowej).

Uprzejmie informujemy, że zarejestrowani uczestnicy Konferencji z jednostek naukowych (pracownicy naukowi) zobowiązani są w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku do przesłania abstraktów swoich wystąpień oraz w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji – wypełnionych kart informacyjnych o macierzystych jednostkach naukowych. W tym samym terminie zarejestrowani uczestnicy Konferencji – przedsiębiorcy – zobowiązani są do przesłania wypełnionych kart informacyjnych o przedsiębiorstwach, które delegują ich do udziału w Konferencji.

Wzory dokumentów umieszczone zostaną w zakładce „Do pobrania”.

Szczegółowe informacje oraz wyjaśnienia dotyczące procesu rekrutacji zostały zamieszczone w zakładce FAQ.

Komitet Organizacyjny II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”