II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Program konferencji

PROGRAM KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKI I PRZEMYSŁU „FOTOWOLTAIKA 2020”

12 kwietnia 2018 (czwartek)

od 15:00 (recepcja)

19:00 kolacja

13 kwietnia 2018 (piątek)

od 7:00 – śniadanie

9:00 – 9:15 rozpoczęcie Konferencji – Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IMIM PAN w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Naukowego

9:15 – 10:45 I SESJA PLENARNA

9:15 – 10:00 Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski, Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk
Efekt fotowoltaiczny w barierowych strukturach półprzewodnikowych 

10:00 – 10:45 Prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek
Fotowoltaika a transparentna elektronika na bazie TiO2 

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

11:00 – 13:00 I SESJA PANELOWA

11:00-11:30 Dr inż. Kazimierz Drabczyk
Modyfikacje elektrod krystalicznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych

11:30-12:00 Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak
Chemiczna modyfikacja powierzchni krzemu krystalicznego do zastosowań w fotowoltaice

12:00-12:30 Mgr inż. Piotr Sobik, Kazimierz Drabczyk, Paweł Zięba, Olgierd Jeremiasz
Badania technologii wytwarzania modułów fotowoltaicznych z zastosowaniem wspomagania luminescencyjnego

12:30-13:00 Dr inż. Stanisław Maleczek Innowacyjne Elastyczne Pokrycie Fotowoltaiczne

13:00 – 14:30 obiad

14:30 – 16:30 II SESJA PANELOWA

14:30-15:00 Dr inż. Tadeusz Żdanowicz
Trwałość >30 lat – nowe, rygorystyczne kierunki w certyfikowaniu jakości modułów fotowoltaicznych

15:00-15:30 Dr inż. Janusz Teneta
Optymizery mocy – nowa jakość w systemach PV

15:30-16:00 Dr inż. Jakub Kaczmarski
Przezroczyste amorficzne półprzewodniki tlenkowe – od materiałów do aplikacji

16:00-16:30 Dr hab. inż. Andrzej Kołodziej
Wielowarstwowe struktury krzemowo-perowskitowe

16:30 – 17:00 przerwa kawowa

17:00 – 18:00 SESJA POSTEROWA

19:00 – uroczysta kolacja

14 kwietnia 2018 (sobota)

od 7:00 – śniadanie

9:00 – 10:30 II SESJA PLENARNA

9:00-9:45 Prof. dr hab. Marek Godlewski
Zastosowania Technologii Osadzania Warstw Atomowych (ALD) w Fotowoltaice

9:45-10:30 Prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz, Prof. dr hab. Tomasz Stapiński
Fotowoltaika na Akademii Górniczo-Hutniczej – trendy rozwojowe na przestrzeni lat

10:30 – 10:45 przerwa kawowa

10:45 – 12:45 III SESJA PANELOWA

10:45-11:15 Prof. Z. Bielecki, J. Mikołajczyk, B. Rutecka, D. Szabra
Dwukanałowy system łączności bezprzewodowej

11:15-11:45 Dr hab. inż. Jarosław Domaradzki
Funkcjonalne powłoki optyczne jako bariery cieplne

11:45-12:15 Mgr inż. Wojciech Dawidowski
Badanie mechanizmu przepływu prądu w ogniwie słonecznym GaAsN

12:15-12:45 Mgr Katarzyna Gawlińska
Wpływ warstwy podłożowej na strukturę i morfologię perowskitu

13:00 – 14:30 obiad oraz zdjęcie pamiątkowe uczestników

14:30 – 16:00 III SESJA PLENARNA

14:30-15:15 Dr hab. Agnieszka Iwan
Fotowoltaika organiczna w aspekcie zasad Zielonej Chemii

15:15-16:00 Dr hab. Marek Lipiński
Stan obecny i perspektywy rozwoju ogniw perowskitowych

16:00 – 16:15 przerwa kawowa

16:15 – 18:15 IV SESJA PANELOWA

16:15-16:45 Dr Stanisław Pietruszko
Światowy rynek fotowoltaiki

16:45-17:15 Mgr inż. Alicja Miłosz (Semicon)
Źródła strat wytworzonej energii oraz oczekiwanych zysków z instalacji fotowoltaicznych

17:15-17:45 Łukasz Tylkowski (Spirvent)
Obywatelska elektrownia rozproszona studium przypadku

17:45-18:15 Dr inż. Małgorzata Musztyfaga-Staszuk
Wpływ komponentu miedzi na parametry elektryczne przedniej elektrody krzemowego ogniwa słonecznego

19:30 – grill

15 kwietnia 2018 (niedziela)

od 7:00 – śniadanie

do 12:00 – check out