II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Program Konferencji

Program II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”


Dzień pierwszy (poniedziałek – 31 maja)


od 17:00 (recepcja)


19:00 kolacja


Dzień drugi (wtorek – 1 czerwca)


od 7:00 – śniadanie

9:00 – rozpoczęcie konferencji


9:15 – I sesja plenarna

(chairman: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, członek korespondent PAN)

9:15-10:00 – Rozwój ogniw perowskitowych w Polsce
Dr hab. Marek Lipiński, prof. IMIM PAN – IMIM PAN


10:00 – I sesja panelowa
(chairman: Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba, członek korespondent PAN)

10:00-10:20 – Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi (cz. 1.)
Dr inż. Paulina Sawicka-Chudy – UNIWERSYTET RZESZOWSKI

10:20-10:40 – Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi (cz. 2.)
Dr Grzegorz Wisz – UNIWERSYTET RZESZOWSKI

10:40-11:00 Nieorganiczne materiały perowskitowe i ich struktury
Dr inż. Zbigniew Starowicz – IMIM PAN


11:00 – 11:30 przerwa kawowa


11:30 – II sesja plenarna
(chairman: Dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk, prof. IMIM PAN)

11:30-12:15 – Badania nad wybranymi metodami domieszkowania w technologiach wytwarzania struktur fotowoltaicznych
Dr inż. Wojciech Filipowski – POLIETCHNIKA ŚLĄSKA


12:15 – II sesja panelowa
(chairman: Dr hab. inż. Kazimierz Drabczyk, prof. IMIM PAN)

12:15-12:35 – Mikro i nanodruty krzemowe wytrawianie metodami chemicznymi do zastosowań w ogniwach słonecznych
Dr inż. Grażyna Kulesza-Matlak – IMIM PAN

12:35-12:55 – Materiały kompozytowe na bazie nanocząstek metalicznych do zastosowania w przemyśle elektroenergetycznym
Dr Anna Pajor-Świerzy – IKiFP PAN

12:55-13:15 – Właściwości elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne triad opartych na szkielecie 1,8-naftalimidu
Mgr Marharyta Vasylieva – CMPW PAN


13:20 – zdjęcie pamiątkowe uczestników


13:30 – 15:00 obiad


15:00 – III sesja panelowa
(chairman: Dr hab. inż. Krzysztof Waczyński, prof. PŚ)

15:00-15:20 – Zacienienie jako krytyczny warunek dokładności modelowania wydajności energii instalacji fotowoltaicznych
Mgr inż. Małgorzata Rudnicka – POLITECHNIKA GDAŃSKA

15:20-15:40 Standardy procesu produkcji modułów PV na przykładzie BRUK-BET Fotowoltaika
Mgr Edyta Witkowska-Grześkiewicz – BRUK-BET Fotowoltaika

 

15:40-16:00 – Nowe luminescencyjne koncentratory energii przeznaczone do procesów hermetyzacji modułów fotowoltaicznych
Mgr inż. Piotr Sobik – IMIM PAN

16:00-16:20 – Agrofotowoltaika – założenia i korzyści
Mgr inż. Olgierd Jeremiasz – HELIOENERGIA


16:30 – 18:00 – sesja posterowa


19:00 – Uroczysta kolacja


Dzień trzeci (środa – 2 czerwca)


od 7:00 – śniadanie


9:30 – III sesja plenarna
 (chairman: Dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. PŁ)

9:30-10:15 – Tlenki szerokoprzerwowe dla fotowoltaiki
Prof. dr hab. Marek Godlewski – IF PAN

10:15-11:00 – Warstwy dielektryczne wytwarzane metodą zol-żel do zastosowań w optoelektronice
Dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ – POLITECHNIKA ŚLĄSKA


11:00 – 11:30 przerwa kawowa


11:30 – IV sesja panelowa
(chairman: Prof. dr hab. Marek Godlewski)

11:30-11:50 – Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej
Dr hab. inż. Maciej Sibiński, prof. PŁ – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

11:50-12:10 – SELFA – firma z tradycją, produkty z przyszłością
Mgr inż. Michał Redliński – SELFA GE S.A.

12:10-12:30 – Barwniki naturalne stosowane w barwnikowych ogniwach słonecznych
Dr inż. Magdalena Szindler – POLITECHNIKA ŚLĄSKA

12:30-12:50 – Zastosowanie metody atomowego osadzania warstw w ogniwach słonecznych
Dr inż. Marek Szindler – POLITECHNIKA ŚLĄSKA


12:50 – 13:30 – dyskusja panelowa
„Fotowoltaika 2025 – szybka dominacja technologii PV
czy stopniowa transformacja systemu energetycznego? Wyzwania w kontekście współpracy nauki i przemysłu.”


13:30 – 15:00 obiad


15:00 – V sesja panelowa
(chairman: Dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ)

15:00-15:20 – Powłoki samoczyszczące do zastosowań w fotowoltaice
Mgr inż. Krzysztof Tomera – HARDCHRIS

15:20-15:40 – Zastosowanie systemu monitorowania wysokiej rozdzielczości do zdalnej diagnostyki stanu technicznego elektrowni fotowoltaicznej
Dr inż. Ryszard Bednarz – iGRID TECHNOLOGY

15:40-16:00 Lekka i wydajna ładowarka słoneczna – innowacyjne rozwiązania WITI
Dr inż. Stanisław Maleczek – WITI


16:00 – 18:00 – wystawa dla przemysłu


18:00 – kolacja grillowa 


Dzień czwarty (czwartek – 3 czerwca)


od 7:00 – śniadanie


do 12:00 – check out