Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Program DIALOG

Informacje o Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG”:

 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html