Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Materiały do publikacji „Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o wydłużeniu do dnia 19 lipca 2018 roku terminu nadsyłania materiałów (karty informacyjne jednostek naukowych i karty informacyjne przedsiębiorstw), które zostaną wykorzystane w publikacji „Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej”.

Materiały przekazane po tym terminie nie zostaną zamieszczone w opracowaniu.

Uprzejmie informujemy wszystkie podmioty zainteresowane przesłaniem informacji o ich profilu działalności, dorobku, potencjale oraz oferowanych usługach, o możliwości  zamieszczenia zdjęć (maksymalnie trzy zdjęcia/jedno przedsiębiorstwo/jednostkę naukową).

Karty informacyjne do wypełnienia w wersji edytowalnej dostępne są pod linkiem:

http://www.dialog-pv.pl/karty-informacyjne-2/

Wypełnione karty oraz zdjęcia należy przesyłać na adres: dialogpv@gmail.com

Zamieszczenie informacji o jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach jest bezpłatne.

Zespół Redakcyjny
Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej