II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” został powołany w 2017 roku Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Skład Komitetu Naukowego

1) Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba
Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor IMIM PAN w Krakowie
Przewodniczący Komitetu Naukowego

2) Prof. dr hab. inż. Danuta Kaczmarek
Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Członek Komitetu Naukowego

3) Prof. dr hab. Marek Godlewski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Członek Komitetu Naukowego

4) Prof. dr hab. Tomasz Stapiński
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Członek Komitetu Naukowego