Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Karty jednostek naukowych i przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że warunkiem udziału w Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” jest dostarczenie przez zarejestrowanych Uczestników Konferencji wypełnionej „Karty informacyjnej jednostki naukowej” lub „Karty informacyjnej przedsiębiorstwa”. Karty te (w wersji edytowalnej) można pobrać w zakładce „Do pobrania” na niniejszej stronie internetowej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych kart w wersji edytowalnej na adres: dialogpv@gmail.com. Oryginały kart (podpisane) uprzejmie prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego Konferencji (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, Ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków) lub dostarczyć organizatorom w trakcie tego wydarzenia.

Komitet Organizacyjny
Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”