II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”

Celem II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025” będzie przedstawienie oczekiwań partnerów przemysłowych w obszarze badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez polskie jednostki naukowe w obszarze PV w perspektywie do 2025 roku, przybliżenie dorobku tych podmiotów w kluczowej dla OZE dziedzinie nauki, techniki i przemysłu jaką jest fotowoltaika, wyeksponowanie w trakcie Konferencji aplikacyjnego charakteru badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez krajowe ośrodki naukowe, stymulowanie procesów przepływu wiedzy i wyników badań naukowych pomiędzy krajowymi jednostkami naukowymi (instytutami PAN, uczelniami oraz instytutami badawczymi) a polskim sektorem dostawców towarów oraz usług PV, a w efekcie poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.

Konferencja podzielona zostanie na sesje główne (sesje plenarne, trzy sesje), cztery sesje panelowe dedykowane szczegółowej problematyce aplikacyjnej wyników badań naukowych w działalności operacyjnej przedsiębiorstw oraz sesję porterową dla doktorantów. Sesje panelowe będą miały na celu intensyfikację współpracy nauki i przedsiębiorstw, a w konsekwencji podjęcie działań w celu tworzenia konsorcjów naukowo-przemysłowych realizujących projekty B+R+I. Wszyscy uczestnicy Konferencji zostaną zaproszeni do udziału w opracowaniu „Forsightu technologicznego polskiej branży PV”.