Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w linku poniżej udostępniona została do bezpłatnego pobrania wersja elektroniczna publikacji „Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej” w formacie pdf:

Forsight polskiej branzy pv

Uprzejmie informujemy, że do każdego uczestnika Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2020 w najbliższych dniach przesłana zostanie publikacja w wersji tradycyjnej – drukowanej.

Publikacja ta jest także dostępna bezpłatnie w zamówieniu internetowym, które należy składać w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk na adres: dialogpv@gmail.com (jeden zamawiający może otrzymać maksymalnie dwa egzemplarze publikacji w wersji drukowanej).

Zespół Redakcyjny 
Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej