II Krajowa Konferencja Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025"
Rytro, 31.05-3.06.2021

Projekt „Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025″ oraz opracowanie foresightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku”

Uprzejmie informujemy, że Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie rozpoczyna realizację Projektu „Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025″ oraz opracowanie foresightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku”.

Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie innowacyjnego potencjału krajowego sektora fotowoltaiki poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy polskimi uczestnikami branży (jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami) w trakcie II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025″ w 2020 roku oraz w konsekwencji opracowanie, publikacja i bezpłatna dystrybucja „Foresightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku”, który zrealizowany zostanie w 2021 roku.

Jednostką koordynującą w strukturze Instytutu realizację Projektu jest Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dr hab inż. Kazimierz Drabczyk, prof. PAN (tel. 33 817 42 49, e-mail: dialogpv@gmail.com)

Informacje o Laboratorium Fotowoltaicznym IMIM PAN:

http://imim.pl/laboratoria-akredytowane/l-9-fotowoltaiczne

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2020-2021.

Komitet Organizacyjny II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2025”