Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce „Program Konferencji” opublikowany został dzisiaj szczegółowy Program Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”. Wszystkim Prelegentom oraz Autorom abstraktów serdecznie dziękujemy za nadesłane teksty, materiały, uwagi i spostrzeżenia. Zostaną one zebrane w „Księdze Abstraktów”, która będzie załączona do materiałów konferencyjnych dla uczestników zbliżającego się wydarzenia.

Komitet Naukowy oraz Komitet Organizacyjny
Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”