Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń, zamknięta została lista uczestników Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”.

Na Państwa adresy e-mail wprowadzone w trakcie rejestracji elektronicznej, przesłane zostały potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konferencji.

Komitet Organizacyjny
Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”