Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2018 roku zakończyła się rejestracja uczestników Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2020.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, w Konferencji weźmie udział szeroka reprezentacja polskiej branży PV: 50 pracowników naukowych, 50 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 20 doktorantów.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia oraz przekazane przez Państwa sugestie, uwagi i wnioski.

Do zarejestrowanych uczestników Konferencji przesłane zostaną w najbliższych dniach potwierdzenia udziału w Konferencji oraz oficjalne zaproszenia.

Komitet Organizacyjny
Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020”