Krajowa Konferencja
Nauki i Przemysłu
"Fotowoltaika 2020" Rytro 12-15.04.2018

Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN

Uprzejmie informujemy, że jednostką koordynującą w strukturze Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk realizację Projektu Organizacja Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu „Fotowoltaika 2020” oraz opracowanie „Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej” jest Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN.

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dr inż. Kazimierz Drabczyk (tel. 33 817 42 49, e-mail: dialogpv@gmail.com)

Informacje o Laboratorium Fotowoltaicznym IMIM PAN:

http://imim.pl/laboratoria-akredytowane/l-9-fotowoltaiczne